ง1201 หุ่นยนต์ LEGO MINDSTORMS ม.1/1-ม.1/6 ภาคเรียนที่ 1/2559
(ง1201 หุ่นยนต์ LEGO MINDSTORMS )

ออกเเบบหุ่นยนต์โดยใช้ชิ้นส่วนเลโก้ เเละเขียนโปรเเกรมควบคุมหุ่นยนต์